About

Innsyn i domsprosesser – seksuelt overgrep.

Dokumentar basert bl.a. på unike hemmelige lydopptak over en 10 års periode – (fordi notater vanskeliggjøres på grunn av sykdom)– av mine samtaler med jurister, advokater, dommere og NAV, leger og andre.

På et tidspunkt man minst forventer det, ble jeg utsatt for en overrumpelsesvoldtekt: en søndags ettermiddag – på min sofa. Og påført smitte livsvarig kjønnssykdom, med infeksjon som utløste nevrologisk uførelidelse. Overgriper brydde seg ikke nok om meg som medmenneske til å ta på seg kondom (da hadde jeg kunnet slippe unna!). Han var bror av venninne til min venninne, og hadde snoket i min toalettveske, da vi delte bad på fjellet. Slik oppdaget han pillene. Han som mest av alt fryktet flere barn, trodde seg derfor beskyttet for svangerskap. I sin egotripp brydde han seg ikke om de ‘røde prikkene’, sårene, som han etterpå innrømmet å ha hatt på penis, da han forgrep seg. Sår fra gammel kjønnssykdom han var blitt så vant til…

Da Ullevål Universitetssykehus henviste til infeksjon genitalherpes som utløser av ME/myalgisk encefalopati/CFS/postviralt utmattelsessyndrom/kronisk utmattelsessyndrom/G93.3/A04 i moderat grad (som det pr. d.d. ikke finnes medisin for/mot), ble skadevoldsmillionæren stevnet for erstatning for årevis med tapt liv, tapt helse, tapt livsdeltakelse, tapt arbeidsevne, tapt opparbeidet arbeidsplass, tapt selveiet hjem, og tapte inntekter over flere tiår. Voldtekt likestilles ofte med drap. Derfor brukes voldtekt av kvinner som krigsvåpen i enkelte land.

Selv om penger aldri kunne ha erstattet tapt livsdeltakelse, ville erstatning likevel vært et slags plaster på såret, en slags beklagelse og unnskyldning som kunne gjort livet enklere som kronisk syk. Les og hør lydopptak fra min ankesak mot NAV – for å tilbakeføre virkningstidspunktet for uføretrygd til attføringstidspunktet (eller tidligere) i 2002/2001 da allmennlege dr. Atle Djup skrev «slitenhet» og diagnose A04 –  : «ME-spesialist dr. Brubakk vitner i Frostating lagmannsrett» https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Fra jeg fikk uførediagnosen i 2006 og stevnet skadevoldsdmillionæren, skjedde mye ‘rart’. Slikt visstnok ‘alle’ aktører innen domsprosesser vet foregår, men som sjeldent lar seg bevise: kokkelimonke i kulissenettverket til advokater og dommere, og til den økonomisk sterkeste part i saken.

Fremdeles finnes ingen forbrukerinformasjon om advokaters gjøren og laden som yrkesgruppe. Feil advokat kan ødelegge mye! Viktig å researche både advokat og dommere ved googling, og sjekke i sidegjøremålregisteret for dommere, og i Brønnøysundregistrene i proff.no – for å unngå inhabilitet og kokkelimonke i kulissene. Rettsavgjørelser har blitt kjent ugyldige fordi fruene til rettsaktørene har vært venninner… For å påklage vennskapsforhold skal man ha god kunnskap om private forhold. Imens kan pasienter anonymt gi ros/ris til navngitte leger i  l e g e l i s t e n.no  Noe tilsvarende skulle vi hatt for advokater. Yrkesgruppen med millioninntekter – uten kontroll. Advokatforeningens og dommernes disiplinærinstanser består av andre jurister/advokater som selvsagt støtter egne kolleger ved klager.

Min saksbehandler i NAV Trygd,  juristen Inger Elisabeth Dege viser seg å være
e k s f r u e n  til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte skadevoldsmillionæren. Stevnet som vitne i ankesak mot NAV  i 2014 bekreftet saksbehandler Inger Lise Dege i retten også andre nære forhold til skadevoldsmillionæren og hans familie. HØR lydopptak av min NAV-saksbehandler Inger Lise Deges vitnemål i retten i
 bloggposten «Kjendisnettverket til voldtektsmannen«https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Over natten, uten forvarsel, frarøvet NAV meg kr 1600 pr. måned da NAV, få uker etter stevningen mot barndomsvennen til min saksbehandler Inger Lise Dege, opphevet et vedtak fra 2007 om grunnstønad (medisinsk behandling). Resultat: sykdomsforverring og pr. d.d. tap av hundretusener av kroner. Klage til Trygderett nytteløst, der satt kollegene til min saksbehandler Inger Lise Dege. Hun innrømmet i lagmannsretten å ha vært ansatt også i Trygderetten.. I tillegg nektet NAV Helfo i vedtak av 15.05.09 (dagen etter Planmøtet med tingrettsdommer Njaal Sæveraas og advokatfirmaet Brækhus Dege der jeg, ikke-advokaten, strategisk ble presset av tingrettsdommer Sæveraas og skadevoldsmillionærens advokat til å avsløre mine planer i saken) laboratorieundersøkelser, som kunne bevist at skadevoldsmillionæren var smittebæreren.

Også NAV Storfjorden Skodje narret meg i et år fra 2011-2012, ved å nekte ta imot saken min fra Oslo. Der var det viktigere å hensynsta kollegene i Oslo, enn en kronisk syk overgrepsutsatt.
Skjermbilde 2016-12-24 kl. 21.51.48.png
Hvordan klage på et vedtak i NAV når man i flere år -fra 11.august 2010 nektes innsyn i de 44 vedleggene i saken, og heller ikke NAV Storfjorden ved Arild Aanes er behjelpelig i november 2011?

For NAV Storfjorden Skodje var det viktigere å ivareta interessene til NAV-kollegene i Oslo, Inger Lise Dege & co, enn meg som kronisk syk NAV-bruker. Slik ble jeg påført mye stress/press, som utløste tilleggslidelser og merutgifter. Feilaktig, uten lovhjemmel, nektet NAV Storfjorden Skodje å ta imot min sak fra Oslo, fordi jeg hadde klaget på et vedtak om tvungen forvaltning av uføretrygden min, videreført i vedtak av
2. november 2011 fra min saksbehandler Inger Lise Dege…Barndomsvenninne av saksøkt skadevoldsmillionær, med e k s m a n n, som representerte skadevoldsmillionæren via advokatfirmaet Brækhus Dege...På ovennevnte tidspunkt ante jeg ingenting om kokkelimonken mellom min NAV-saksbehandler Inger Lise Dege og saksøkte skadevoldsmillionær.

I 2007 klaget jeg til NAVvirkningstidspunktet for uføretrygd. Uføretidspunktet hadde NAV satt til 0195. NAV mener at jeg allerede i 0195 var syk og arbeidsufør. Men i 1995 fantes ikke uførediagnosen ME/CFS G.93.3/A04  i hverken Trygdeetat eller Rikstrygdeverk, legene manglet kunnskap om uførelidelsen ME/CFS. Virkningstidspunktet skulle vært langt tidligere enn 2005. I svar av 3.april 2008 (dagsdato for voldtekten) forsto angivelig ikke NAV klagen min. Mitt tilsvar til NAV av 5.april 2008 ble besvart flere år senere, først i juni 2010….etter at dom fra Oslo tingrett av oktober 2009 ble anket til Borgarting lagmannsrett. Det er å anta at NAV selvsagt hadde kjennskap om erstatningssaken mot skadevoldsmillionæren – via min saksbehandler i NAV Trygd; Inger Lise Dege, e k s f r u e n til advokat Jan Tormod Dege som representerte skadevoldsmillionæren i advokatfirmaet Brækhus Dege.

 

To dommere ved Oslo tingrett, Helge Monstad og Njaal Sæveraas, og min daværende prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, og politiet, unnlot å undersøke hva jeg mente med min konsekvente forklaring om at saksøkte skadevoldsmillionær «tok seg til rette på meg»Hadde jeg ikke hatt skjulte lydopptak av mine samtaler med dommere, advokater og NAV, ville ingen ha trodd meg versus dommerne.

 

Hør: del 1 til 4 «Hemmelige lydopptak av tingrettsdommer Njaal Sæveraas/Planmøtet«.  https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/14/hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-advokatfirmaet-braekhus-dege-i-planmotet-14-mai-2009/

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/16/del-2-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/19/del-3-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/21/del-4-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

Jf straffeloven § 192 D om voldtekt, er smitte kjønnssykdom å anse som «betydelig skade». Selv om punkt D ble tilføyet §192 i 1995 – og gjelder voldtekter begått etter 1995 er det ingenting i veien for at det kunne henvises til punkt D i min sak. Men ingen undersøkte hva jeg mente med at skadevoldsmillionæren ‘tok seg til rette på meg’, noe jeg konsekvent forklarte.

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas (svigersønn til landsmoder Gro) mente han kunne avgjøre saken min på sitt lille kontor i  Oslo tinghus, der er det ingen som etterspør forsikringer om å fortelle på ære og samvittighet den hele og fulle sannhet, ikke holde noe tilbake – . 7 menn avgjorde overgrepssaken i Oslo tingrett over hodet mitt, UTEN at jeg, som saksøker og overgrepsutsatt, fikk komme til orde, UTEN åpen rettssal, UTEN vitner, UTEN tilhørere!! Slik unngikk skadevoldsmillionæren åpen tingrett, der han kunne risikere å møte vitner og tilhører som visste at han løy. Det er straffbart å lyve i domstolen. 

De syv var tingrettsdommer Njaal Sæveraas, skadevoldsmillionæren og hans fire forretningsadvokater fra advokatfirmaet Brækhus Dege (Jan Tormod Dege, Tarjeir Steensåsen, Øystein Andreas Sverre, Marcus Christian Lindstrøm) og min daværende prosessfullmektig, Espen Seeberg, som aldri lot meg forhåndslese prosesskrivene, og ble så smigret over å bli inkludert hos de ‘store’ advokatene i skadevoldsmillionærens advokatkobbel i advokatfirmaet Brækhus Dege at Seeberg ga uriktige opplysninger i sitt siste prosesskriv til tingretten.

Visste du at smitte kjønnssykdom har latterlige tre års foreldelsesfrist? Samme som ved økonomisk kriminalitet!

Når nevrologisk uførelidelse utløses av infeksjon fra smitte kjønnssykdom, mener domstolene at årsaken (smitte kjønnssykdom) til uførelidelsen bestemmer hvorvidt sak er foreldet eller ikke. Når man stevner den skyldige smittebæreren etter at man har fått vite at infeksjon fra kjønnssykdom påført i overrumpelsesvoldtekt 17-18 år tidligere har utløst nevrologisk uførelidelse, da mener domstolene at stevningen kommer for sent…Sak foreldet! Fordi det kun er tre års foreldelse på smitte kjønnssykdom. Norske leger manglet kunnskaper om uførelidelsen ME/G93.3/A04 på det tidspunktet smitten skjedde i 1988 og til langt ut på 2000-tallet. Arkiv viser at media begynte for å skrive om den inntil da ukjente nevrologiske lidelsen G.93.3/A04 først fra ca 2005 og utover.

Først i 1996 ble ME/myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom/G93.3/A04 godkjent som nevrologisk lidelse i Rikstrygdeverk/Trygdeetat. DA hadde jeg allerede vært syk i mange år, helt siden 1988, jeg hadde gått jevnlig til legebehandling på grunn av de samme symptomene, men legene sendte meg aldri videre. Året før, altså i 1995 hadde jeg på grunn av langvarige helseplagene måttet selge mitt opparbeidede fysikalske institutt!! Hverken legene eller jeg hadde på det tidspunktet hørt om ME/G93.3/A04/postviralt utmattelsessyndrom!! Legene manglet kunnskaper om ME/G93.3/A04 som da ikke fantes i diagnoseregulativet fra 1988 til 1995. Domstolene mener da at det ikke nytter å komme diltende 17-18 år etter smittetidspunktet med en stevning og krav om erstatning, selv om leger, trygdeetat og en selv inntil uførediagnosen i 2006 manglet kunnskaper om ME/G93.3/A04 – utløst av infeksjon fra herpesvira i 1988. Norsk lov er derfor mangelfull og skulle endres slik at foreldelsesfristen begynner å løpe fra den dag ”da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om uførelidelsen, og den ansvarlige utløserfaktoren” (min anm)– og ikke fra tidspunktet for smitte kjønnssykdom, som utløste den på det tidspunktet ukjente uførelidelsen G.93.3/A04.

Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode søknad uføretrygd?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

 

Foreldelsesfrist for smitte kjønnssykdom skulle oppheves, liksom foreldelsesfrist for voldtekt ble 3. april 2014 – på 26 års dagen for overrumpelsesvoldtekten av meg.

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas fraranet meg kontradiksjon (dvs tilsvarsrett) to ganger, til saksøktes prosesskriv av 15.april og 20.april 2009.

 

I bisetning bekrefter Borgarting lagmannsrett i dom av 03.12.10 saksnr 10-124090ASD-BORG/02, side 5,  at «lagmannsretten er enig med tingretten i at det er sannsynlig at Jørgensen hadde herpes genitalis i 1988 og at han smittet Helgesen».

Likevel unnlot skadevoldsmillionæren å gjøre opp for skaden. Han fridde – og giftet seg med meg året etter smittetidspunktet. Jeg svarte ‘ja’ fordi jeg jo visste at han hadde ødelagt meg for alltid, at ingen annen mann ville komme til å ville være sammen med meg. «Skjebnen» og «Guds vilje» at vi skal være sammen, tenkte jeg. Han hadde skitnet meg til med noe som ikke ville forsvinne: minnene fra en overrumpelsesvoldtekt og livsvarig smitte kjønnssykdom.

 Etter åtte måneders ualminnelig kort ekteskapelig samliv…ville skadevolderen skilles.

Useriøst handlingsmønster, hevder enkelte. Kriminell, mener andre om mangemillionæren som begikk dobbelt overgrep mot meg: overrumpelsesvoldtekt med påfølgende smitte kjønnssykdom. Han som etter overgrepet tilsynelatende ville gifte seg. For så å ville skilles etter kort tid. Bevisst strategi fra brudgommens side? For å slippe unna ektepaktens – i hans øyne – kostbare avtaler.

Ektepakt ble inngått kort tid før bryllupet. Der står at felles bolig i Norge blir hustruens særeie» og «Er hustruen hjemmeværende på grunn av sykdom, omsorg for felles barn eller flytting til Tyskland, skal mannen betjene hustruens ovennevnte pantegjeld

Innskanning 415.jpeg

Skjermbilde 2017-08-31 kl. 10.30.57.png

Ektepakt signert av skadevolderens far og fetter. Slik skulle både voldtekt, herpessmitte og ektepakten holdes innen ‘hjemmets fire vegger’.

Skjermbilde 2017-08-31 kl. 10.33.40.png

Han som tidligere hadde sloss ti år i rettssalene med sin første frue om felleseiet. Han som gjemte unna 13 millioner av formuen sin mens min rettssak mot ham pågikk… For ikke å glemme alle de andre han – jf betroelsen i prosesskriv av 15.04.2009 – har hatt seksuell omgang med – uten kondom – og påført kjønnssykdom.

Dette er skadevoldsmillionærenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/Til slutt stevnet skadevolderen meg, hustru nr. 2 for å kreve seperasjon. Jeg klarte ikke signere seperasjonsskjemaet – som han sendte meg året etter at jeg foran Guds alter hadde lovet ham troskap i gode og onde dager. Den karmaen fikk han selv ta, tenkte jeg. Den tre års foreldelsesfristen for kjønnssykdommen skadevolder påførte meg, viste seg å utløpe kort tid før skilsmissen ble bekreftet av Fylkesmannen i Oslo høsten 1992.

Skjermbilde 2017-09-19 kl. 13.15.41.png

 

 

Innskanning 211.jpeg

I domstolen er alt i forbindelse med overgrepssaken avgjort i skadevoldsmillionærens favør. Slik møter norsk rettsvesen voldtatte kvinner. Med forakt. Og hån. Som voldtatt utsettes man for ytterligere overgrep på overgrep, og latterliggjøring, nå fra mannlige aktører i 3.dje statsmakt, jurister av alle typer, være seg advokater og dommere, politi og riksadvokat.

Det at jeg giftet meg med voldtektsmannen er blitt brukt mot meg for alt hva det er verdt, på en måte som dekker over det alvorlige overgrepet og smitten av kjønnssykdom med påfølgende uførelidelse. Uten sammenligning for øvrig, også andre kvinner har giftet seg med voldtektsmannen: Joan Collins: Jeg var gift med mannen som voldtok meg:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/11/joan-collins-jeg-var-gift-med-mannen-som-voldtok-meg/

Min hensikt med dokumentaren er å bidra til endringer av lover laget av gamle menn for kriminelle menn. Lover som tilsier at ‘betydelig skade’ – tilsvarende smitte kjønnssykdom- som utløser infeksjon og påfølgende nevrologisk uførelidelse må kunne straffes, og økonomiske tap erstattes, når leger og trygdeetat har manglet kunnskap om uførelidelsen.

Hvordan skulle jeg som ikke er lege – og heller ikke jurist – vite noe om de alvorlige følgene av smitte kjønnssykdom, når selv ikke legene visste, men tvertimot hevdet feilaktig at viruset ville ‘brenne ut’ samtidig som legene manglet kunnskaper om ME/myalgisk encefalopati/G93.3/A04? Viruset brenner enda, snart 30 år etter smitten.

Jeg ønsker endring av bevisstløse ‘nedarvede’ holdninger (laget av menn fra romertiden! – jf Aftenposten 11.08.16: bedre at ti voldtektsmenn går fri enn at en uskyldig blir dømt) blant jurister og advokater med autoritetsangst, som har glemt at de faktisk kan tenke selv også når foreldede jussprinsipper har lært dem å ha mer respekt for mannlige aktører i systemet enn for sine medmennesker: overgrepsutsatte kvinner.

Juss er ingen vitenskap. Norsk Lov er menneskeskapt.. Ofte av gamle menn. For menn. Den ene loven slår den andre ihjel, jusskunnskapen varierer og kan diskuteres, jf ‘Hemsedal-saken’ der flere toppjurister mener annet enn Riksadvokaten.

Tre års foreldelsesfrist på smitte kjønnssykdom må endres/oppheves!

Det tar mye lengre tid enn bare tre år å bearbeide personskade, spesielt en særdeles pinlig og plagsom kjønnssykdom…Når leger hevder feilaktig at viruset «vil brenne ut«….og ME-tåken slår inn som følge av den utløste nevrologiske lidelsen.

Jf advokat Steinar Winther-Christensen må man ut fra dagens lov ved påført smitte kjønnssykdom anmelde og stevne smittebærer innen tre års foreldelsesfrist, for evnt senere å kunne kreve erstatning for ‘senskader’. Men diagnosen ME/G93.3 er ingen ‘senskade’, den utløses av infeksjon. I mitt tilfelle allerede utløst i 1988 jf alle mine pasientjournaler og helseplager m.m.

Statistisk tar det 17-18 år før man forteller noen om seksuelle overgrep og voldtekt. Behandlingen i mannsbastionene politi, statsadvokatembedet, riksadvokat og domstoler må forbedres for voldtatte kvinner. Bra at foreldelse voldtekt er opphevet! Men det gjelder voldtekter begått etter at foreldelsesfristen ble opphevet, og den loven gjelder heller ikke i mitt tilfelle.

Riksadvokaten innvilget meg bistandsadvokat først ETTER at siste 25 års foreldelsesfrist for overgrepet var utløpt!!…Et hån? Først forsvant mitt rekommanderte brevet til Riksadvokaten i posten. Så fikk jeg kr 1000 av Posten Norge, som plaster på såret…Eneste kompensasjon jeg noensinne har mottatt i denne saken. Noen måneder senere, sommeren 2013, etter nye purrebrev til Riksadvokaten, innrømmet Riksadvokaten beleilig å ha ‘rotet med saksnumrene‘….. men skrev at saken forble henlagt på grunn av foreldelsen. Dette viser igjen at virkeligheten er langt verre enn den verste fantasi – for voldtatte kvinner i Norge.

 

Innskanning 397.jpeg

Skjermbilde 2017-01-09 kl. 13.36.02.png

Deling av klientinfo mellom advokater som «snakker sammen» skulle forbys. Les og lytt evnt til «Advokater snakker sammen jf advokatfirmaet Brækhus Dege». https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/27/realityserie-hemmelig-lydopptak-med-advfa-braekhus-dege-advokater-snakker-sammen/

Klienter skulle nekte advokaten sin utveksling av info om klienten med motparts – og andre advokater. Sladring mellom advokater er uheldig – for klienten. Har sett lignende flere ganger, også i andre saker, der jeg vært heiagjeng. Advokater sladrer. Om sine klienter. Sladder som motpart misbruker på ymse vis.

Min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg lot meg aldri forhåndslese prosesskrivene. Seeberg ble så smigret over å bli inkludert hos de ‘store’ advokatgutta i advokatfirmaet Brækhus Dege at Seeberg leverte uriktig info om meg til tingretten i sitt siste prosesskriv. Slik bidro advokat Espen Seeberg til å påføre meg uopprettelig skade i domsprosessen.

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas frarøvet meg tilsvarsrett både på motpartens prosesskriv av 15.04.2009 https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/ og saksøktes prosesskriv av 20.05.2009. 

I tillegg unnlot tingrettsdommer Njaal Sæveraas å undersøke hva jeg mente med min forklaring om at saksøkte tok seg til rette på meg. Tingrettsdommer Sæveraas ble gjort oppmerksom på dette faktum, hør del 2 av Planmøtet: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/16/del-2-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

Heller ikke tingrettsdommer Helge Monstad undersøkte hva jeg mente. Riktig nok spurte Monstad «var det voldtekt?» men unnlot å undersøke ytterligere. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/27/tingrettsdommer-helge-monstad-utelater-detaljer/comment-page-1/

I løpet av tre dager hadde politiet henlagt min anmeldelse, og omgjort den fra voldtekt til bare å gjelde personskade på grunn av smitte kjønnssykdom. Politianmelder overgriperenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/

Min samtale med statsadvokatembedet i Oslo https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/27/samtale-med-statsadvokatembedet-i-oslo/

Mens tingrettsdommer Njaal Sæveraas i Planmøtet bruker fornavn på saksøkte skadevoldsmillionær, som om saksøkte skulle være venn av Sæveraas, har Sæveraas samtidig vanskelig for å huske mitt navn. Slik avsløres holdningene mannlig middelaldrende tingrettsdommer har overfor en ‘verdiløs’ syk, fattig, kvinnelig saksøker.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/16/del-2-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

I dom av 26.10.2009 saksnr 09-033095TVI-OTIR/07, side 7, kaller tingrettsdommer Sæveraas meg for «Liv Serine Halvorsen«. I et annet brev kaller tingrettsdommer Sæveraas meg for «Liv Serine Jørgensen»….Pyttsann, for bagatell å regne, men i verste fall respektløst av en mannlig dommer som tydeligvis er så ukonsentrert og laid back at han gjentatt begår andrehåndsarbeide overfor kvinnelig, tidligere overgrepsutsatt saksøker. Les mer her: Landsmoder Gros svigersønn inhabil? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas har flere samtaler med saksøkt skadevoldsmillionærs advokater, enn med min prosessfullmektig Seeberg. Tingrettsdommer Sæveraas sender brev 17. desember 2009 bare til saksøkt skadevoldsmillionær – og ekskluderer meg.

Domstolene skulle innskjerpe oftere bruk av Kandidatløftet/Juristeden om «å fremme rett, hindre urett» – spesielt der kronisk syke er selvprosederende, ikke-jurister i domstolene.

Vi trenger forbrukerinfo om advokater- yrkesgruppen som tjener mest – uten kontroll. Pris pr time/sak, antall saker vunnet, antall saker tapt/opphørt/forlikt/eller avsluttet, fx fordi klient ikke kan betale mer, antall saker innklaget til Advokatforeningens disiplinærinstanser uansett resultat, tidsbruk, oppfølging av klient etc.

 

Selv hadde jeg naiv tiltro til det norske rettssystemet, i den tro at domstolene ville ivareta mine interesser. Jeg tok feil. Vårt rettssystem er bygget på nettverk-kokkelimonke mellom advokater, dommere og den økonomisk sterkeste part.

 

Skadevoldsmillionæren døde – angivelig uventet – på sykehus i 2014, natt til det som kunne vært vår 25.års bryllupsdag, hvis ekteskapet hadde vært basert på normale forhold og ikke en voldtekt med smitte kjønnssykdom med påfølgende uførelidelse. Sykepleier var inne hos ham klokka 23. Da hun kom tilbake klokka 01.00 på vår bryllupsdato, da var han død.

For meg opplevdes det dramatisk at han, skadevolder, min eksmann, døde på et slikt skjebnetidspunkt. Skulle ikke forundre meg om han begikk selvmord med piller. I hans familie var ikke selvmord uvanlig dødsårsak. Han hadde fortalt om tanter som hadde benyttet den fremgangsmåten med piller, og moren hadde hengt seg i barndomshjemmet. Mens faren hans, ni måneder etter morens selvmord, flyttet sammen med sin kusine. «Bedre at to har det godt enn at tre er ulykkelige» var forklaringen.

Da skadevolder ble kontaktet av advokat Asbøll i 2006, viste det seg senere at skadevolderen fremsto i skattelistene for 2005 med en formue på ca kr 22 millioner. Så tok skadevolderen ‘grep’; han gjemte unna ca 13 millioner formue.

Skjermbilde 2017-10-30 kl. 12.00.32.png

Skadevolderens middelaldrende sønn er kjent for å ‘jakte’ kjærester fra rike og/eller famous familier. Og kjent for sine mange kvinnehistorier. Nåværende samboer er 15 år yngre og mor til skadevolderens fjerde barnebarn – som skadevolderens middelaldrende sønn har med minst tre forskjellige kvinner, og han selv drar til Riga på nattklubb (les: horehus):

Kjendisnettverket til voldtektsmannen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Min eksmanns ekteskap med frue nr 3 fikk uventet støtte av min erstatningssak, som fra 2006 forhindret ham i å ta ut skilsmisse også der. Innrømmelse i prosesskriv av 15.april 2009 om at han, min eksmann, har hatt seksuelt forhold med flere andre kvinner – styrket ikke akkurat skadevolders troverdighet. Han som hele livet hadde hatt som atferdsmønster å stikke av fra enhver forpliktelse, kunne ikke lengre stikke av fra sitt tredje ekteskap uten at det ville falle tilbake som bevis på hans uansvarlighet. Det bidro ytterligere til skadevolderens opplevelse av å være ‘fanget’ resten av livet i sitt tredje ekteskap. Temaet om hans seksuelle forhold til flere andre kvinner, ble heller aldri behandlet i rettsapparatet.

Forhåpentligvis døde skadevolder ikke fordi arvinger hadde bruk for alle de + 28 millionene han etterlot seg. Dette er hva skadevolderens millionærsønn sto oppført med i skattelistene for det året faren døde og sønnen mottok farsarv:

Skjermbilde 2017-10-30 kl. 12.01.04.pngSkjermbilde 2017-10-30 kl. 12.01.14.png

 

Alle skadevolderens nærmeste befant seg angivelig i utlandet på dødstidspunktet ble jeg fortalt. Familien har alltid vært mest interessert i pengene og rikdommen til skadevolder enn for eksempel skadevoldsmillionærens ettermæle.

Innskanning 310.jpeg

Like etter at skadevoldsmillionærens sønn arvet +35 millioner (tall i skattelisten kan visstnok ganges med 8 – jf VG) etter sin nylig avdøde far, fornektet ikke millionærsønnens samboer seg – mor til skadevolderens fjerde barnebarn – å søke om økonomisk støtte hos NAV Foreldrepenger. Mon tro om samboeren fikk hjelp av avdød skadevolders kontakter innad i NAV? Hvis det sto så dårlig til økonomisk med skadevolderens millionærsønn bare få måneder etter farens død at han ikke hadde råd til pappaperm, da var kanskje farens død ikke forgjeves likevel? Sønnen trengte millionene han arvet etter sin far? 

Resymé min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Atferdsmønstre går som regel bevisst eller ubevisst igjen i samme familie. Uheldige adferdsmønstre kan endres og forbedres når de bevisstgjøres. Skadevolderens sønn er kjent for sine uttallige kvinnehistorier, og har minst fire barn med tre forskjellige mødre. Den siste barnemoren er femten år yngre enn skadevolderens middelaldrende millionærsønn. Slik følger sønnen i farens, skadevoldsmillionærens, spor med hensyn til seksuell kontakt med flere kvinner. Slektning til skadevolderen hevdet skadevolder var blitt frisk av anuskreft før han døde, sykdom som rammer de som penetreres via anus, jf lege. Var skadevoldsmillionæren bifil? Hadde han pedofil side, siden han gjentatt valgte yngre barnløse damer? Enkelte menn får ‘det’ ikke trangt nok når de har sex. Trange hull stimulerer dem.

Samboeren til skadevolderens sønn skriver til NAV Foreldrepenger:
«Hei! Jeg jobber fast, mens mannen m in er selvstendig næringsdrivende.(ergo, skadevoldsmillionærens sønn, nettopp arving av flere titalls millioner, han jobber ikke…Min anm.) Han hever ikke lønn, og slik jeg har forstått det har han da ikke krav på permisjon eller foreldrepenger heller. Er det ikke da mulig for meg å få fedrekvoten overført på meg slik at min permisjon blir lenger? Setter stor pris på deres tilbakemelding på hvilke «rettigheter» far har i en slik situasjon.»  Mangemillionærer fornekter seg ikke når det gjelder å tyne penger fra felleskassen.

Samboer til skadevolderens sønn fortsetter:
«Hmmm var nettopp det jeg trodde men fikk avslag da jeg søkte foreldrepenger til meg selv. Fikk hvertfall min permisjon i orden, må jeg da bare klage på avslaget fra dere? Er det noen papirer jeg må legge ved for å bevise at han ikke har pensjonsgivende inntekt(min uthevning.)

Samboeren til skadevolders middelaldrende millionærsønn overtok aksjeselskap, der tidligere eier var skadevolderens sønn. Pilene har gått til himmels etter at skadevoldsmillionæren døde i 2014, og millinærsønnen arvet farens gods og gull, der iblant kunst. Se under her.

Innskanning 312.jpeg

IMG_4653.jpg

AS registrert på samboer til skadevolderens millionærsønn. Noen måneder etter skadevolders død: Endring av formål i aksjeselskapet foretaksregistrert 09.09.2014: «Handle i aksjer og verdipapirer, samt fast eiendom og kunst med forvaltning av investeringene og alt som naturlig hører dertil.» 

I stedet for å ta økonomisk ansvar for den 15 år yngre moren til sitt fjerde barn, velger skadevoldsmillionærens millionærsønn og samboer å tyne mest mulig fra felleskassen; staten ved NAV foreldrepenger.

På facebook skryter skadevoldsmillionærsønnens 15 år yngre samboer av at far til barnet hennes er i slekt med den norske verdenskjente klassiske komponisten Johan Halvorsen. Med sin engelske far er hun avbildet med barnevogn ved siden av statuen av komponist Johan Halvorsen. Typisk skadevoldsmillionærens familie; fint skal det være om halve rumpestumpen henger utenfor (ordtak fra Voss).

Da skadevolder fremdeles befant seg i utlandet med alle millionene sine, fikk han en norsk tannlege der, til å fjerne alle tannfyllingene og erstatte dem med gullfyllinger. Noe han skrøt av i hytt og vær. Rykter vil ha det til at gullet skadevolder hadde i tennene sine, ble samlet inn etter at han var kremert. Hvis det er sant, sier det litt om familien.

 

Reklamer

8 thoughts on “About

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s